GDPR på karstorp säteri

INTEGRITETSPOLICY

På Karstorp Konferenscenter värnar vi om din personliga integritet. När dina personuppgifter behandlas har du rätt till viss information. I denna integritetspolicy lämnar vi därför information till dig om hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur du kan komma i kontakt med oss, så att du alltid kan känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas säkert.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Karstorp Konferenscenter AB (org.nr 556666-5450) (”Karstorp”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande lag.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER OCH VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Karstorp samlar huvudsakligen endast in personuppgifter direkt från dig som gäst. Dina personuppgifter samlas exempelvis in när du gör en bokning (via vår hemsida, på telefon eller på annat sätt), när du kontaktar oss via mail eller när du har kontakt med oss på andra sätt. De personuppgifter som vi samlar in i samband med bokning av rum är: Namn, Postadress och E-postadress, samt Telefonnummer

I övrigt samlas endast sådana uppgifter in som du själv frivilligt förser oss med, exempelvis önskemål om särskild kost eller liknande.
Du är inte skyldig att tillhandahålla oss dina personuppgifter men om du inte tillhandahåller sådana personuppgifter som är nödvändiga för bokningar kan vi inte heller tillhandahålla dig våra tjänster. Sådana uppgifter du lämnar när du har särskilda önskemål är också nödvändiga för att vi ska kunna ge dig den service du förväntar.

ÄNDAMÅLEN MED VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING OCH VÅRA LAGLIGA GRUND

Karstorp behandlar personuppgifter främst för att kunna hantera rumsbokning och för ändamål som är förenliga med det syftet. Vår lagliga grund för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullfölja det avtal som uppkommer i samband med din bokning.
Karstorp kan också komma att behandla dina personuppgifter i syfte att besvara, assistera, följa upp och i övrigt hantera frågor som du har med vår personal gällande ditt rum eller andra frågor med anknytning till din vistelse här hos oss. Detta omfattar kommunikation som krävs för att besvara eventuella frågor du ställt till vår kundservice via telefon, e-post, sociala medier (i den mån vi använder eller kan komma att använda oss av sociala medier framöver) eller någon av våra andra kommunikationskanaler. Personuppgiftsbehandlingen som omfattas inom ramen för detta ändamål är vår rätt att utreda klagomål, reklamation eller supportärenden, inbegripet teknisk support.
Vår lagliga grund för denna behandling är främst att vi har ett berättigat intresse av sådan behandling som sker för i ovan stycke beskrivna ändamål.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING GRUNDAD PÅ DITT SAMTYCKE

En uppgift från dig om att du exempelvis har en allergi kan utgöra en s.k. känslig personuppgift eftersom det rör hälsa. Sådana uppgifter, dvs. alla former av känsliga personuppgifter, behandlas inte i regel av oss. När det görs är det bara om du själv har försett oss med uppgiften; exempelvis när du framför att du har en allergi.
Personuppgiftsbehandling för ovan ändamål är grundad på ditt samtycke. Det innebär att du samtycker till behandlingen när du lämnar personuppgiften till oss.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Det är företag som behandlar information på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi har biträden som hjälper oss med: IT-system, kunddatabasen och bokningssystem.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in personuppgifterna. Vi har avtal med personuppgiftsbiträdena och kontrollerar att samtliga biträden kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.
Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Företag som erbjuder betallösningar kan exempelvis vara självständigt personuppgiftsansvariga.

LAGRINGSTID

Karstorp behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera bokningar och övriga ärenden du kan ha hos oss. Vi kan också komma att behandla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

VAD DU HAR FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Enligt svensk lag har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
Du har även rätt att återkalla ditt samtycke för sådan behandling som är grundad på ditt samtycke.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@karstorp.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Har du i övrigt några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in personuppgifterna. Vi har avtal med personuppgiftsbiträdena och kontrollerar att samtliga biträden kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.
Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Företag som erbjuder betallösningar kan exempelvis vara självständigt personuppgiftsansvariga.

Hitta till oss

Buss från centralstation
Linje 1, 2, 13 eller 500. Linje 1 och linje 2 går varje 15 minut samt efter klockan 18.00 varje 20 minut under måndag till fredag. Under lördag och söndag går bussarna varje 30 minut. Gå av vid busshållplats Ulveket, sedan tar det dig cirka 10 minuter att gå till oss.

Bil från Göteborg
2h
Bil från Stockholm
4h

Tåg från Göteborg
1h 30min
Tåg från Stockholm
2h